اعمال خیار مجلس در معامله با خود

مقالات حقوقی

تعریف خیار مجلس، مقصود از تفریق طرفین معامله از یکدیگر و مصادیق آن، مقصود از تعدد واقعی و اعتباری طرفین عقد در خیار مجلس و معامله با خود

بازکردن چت واتساپ
1
تماس با من
ارتباط با وکیل مرادی
بازدیدکننده محترم
درخواست های خود را در واتساپ ارسال کنید.