سلب مسئولیت

محتوای سایت وکیل مرادی توسط «علیرضا مرادی» نگارش می‌شود. هرچند در این امر نهایت دقت و تناسب آن با نیاز کاربران لحاظ می‌گردد و مطالب قدیمی بطور مستمر به‌روزرسانی خواهدشد، با این وجود مسئولیت پیامد و نتایج استفاده از مطالب منحصراً بر عهده شخص استفاده کننده است.