اعمال خیار مجلس در معامله با خود

مقالات حقوقی

تعریف خیار مجلس، مقصود از تفریق طرفین معامله از یکدیگر و مصادیق آن، مقصود از تعدد واقعی و اعتباری طرفین عقد در خیار مجلس و معامله با خود

تفاوت های سند مالکیت رسمی تک برگی با سند مالکیت دفترچه ای

سند مالکیت رسمی تک برگی که در حال جایگزین شدن با سند مالکیت رسمی دفترچه ای است، چه ویژگی هایی برتری دارد و تفاوت آن با سند مالکیت رسمی منگوله ای چه می باشد؟

قانون از وضع تا عمل – دور باطل

مقالات حقوقی

وظیفه اولیه و اصلی اظهارنظر نسبت به قرارهای بازپرس با دادستان است اما در عمل این امر توسط دادیاران اظهارنظر انجام می شود که نوعی نوعی دور باطل است.

محتوای سایت وکیل مرادی

در پست محتوای وب سایت وکیل علیرضا مرادی شما با موضوعاتی که قرار است در مورد آن ها مطالب منتشر شود و دسته بندی های هریک آشنا خواهید شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی،وبلاگ

رزومه حقوقی وکیل مرادی

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

رزومه شغلی علیرضا مرادی قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز از شروع کار در سمت های مشاور حقوقی، مناسب قضا و وکالت