محتوای سایت

محتوای سایت

با توجه به تجربیات چندین ساله در مشاور حقوقی ، قضاوت و وکالت دادگستری و نظر به اندوخته‌های حاصل از فعالیت در وب سایت دادخواهی، وبلاگ قاضی دادگستر و وب سایت قضاوت آنلاین، عمده موضوعات تشکیل دهنده محتوای سایت وکیل مرادی موارد زیر خواهند بود:

محتوای سایت وکیل مرادی

گردآوری و بازنشر مقالاتی که در سنوات گذشته در زمان قضاوت و وکالت تألیف و در اینترنت منتشر کردم.

تکمیل و انتشار مطالبی که قبلاً به نگارش درآوردم ولی هنوز فرصت بازنگری و انتشار آن‌ها فراهم نشده است.

نگارش و تألیف مقالات کاربردی حقوق

تهیه و انتشار قوانین و مقررات مهم و کاربردی به صورت منقح

شرح مواد مهم از قوانین پرکاربرد، همراه با ذکر تجربیات قضایی و وکالتی خود به صورت تلفیقی از دیدگاه نویسندگان حقوق، نظریات مشورتی اداره حقوقی، نشست‌های قضایی قضات، رویه قضایی محاکم دادگستری و نمونه آرای قضایی

تهیه فایل های صوتی و ویدیویی آموزش حقوق در موضوعات مبتلا به

تلاش خواهم کرد ساعت و تاریخ نگارش مطالب را در انتهای پست‌ها درج کنم تا خوانندگان قادر به مقایسه ‌محتوای آن‌ها با لحاظ تحولات حقوقی بعدی صورت گرفته باشند. این امر در پاره‌ای موارد ثمرات عملی مفیدی دارد که چگونگی آن را در طول زمان خواهید یافت.

شما می توانید با بازدید از سایت وکیل مرادی، مطالب آن را دنبال کنید و با طرح نظرات انتقادی و پیشنهادی مرا را در تولید محتوای غنی و متناسب با نیازتان یاری رسانید./ ساعت 09:47 تاریخ 3 بهمن 1397