رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

مقالات حقوقی

نظر به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج و پذیرش آن از سوی زوجین، مدت اعتبار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح است یا در زمان طلاق قابلیت استناد دارد؟

بازکردن چت واتساپ
1
درخواست مشاوره
مشاوره با وکیل مرادی
بازدیدکننده محترم

درخواست «مشاوره حقوقی خصوصی» را می توانید در واتساپ مطرح کنید.