حساب کاربری در وکیل مرادی

حساب کاربری

سه بخش مربوط به حساب کاربری شامل «ثبت نام، ورود/خروج و فراموشی رمز» در زیر قابل دسترس می باشد:

برای ثبت نام در سایت وکیل مرادی روی «ثبت نام کاربر جدید» کلیک کنید.

جهت خروج از سایت وکیل مرادی روی «خروج از سایت» کلیک کنید.

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید، برای بازیابی آن روی «فراموشی رمز عبور» کلیک کنید.