رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

مقالات حقوقی

نظر به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج و پذیرش آن از سوی زوجین، مدت اعتبار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح است یا در زمان طلاق قابلیت استناد دارد؟

بازکردن چت واتساپ
1
تماس با من
ارتباط با وکیل مرادی
بازدیدکننده محترم
درخواست های خود را در واتساپ ارسال کنید.